I vintras fick vi tillsammans med sex av Göteborgs mest aktiva eldartister uppdraget att göra en eldcermoni på 10 minuter till Göteborg stads Julstadsinvigning.

Invigningen blåste tyvärr bort med stormen Gorm, men för att inte arbetet bakom skulle vara bortkastat passade vi, en blåsig kväll, på att filma större delen av föreställningen uppe i Keilers park.

Mycket nöje.